top of page

טיפול בשיחות וידאו- מה יש למחקרים לומר על זה?

 

טיפול מרחוק, שלא בדרך "המסורתית" של 2 כורסאות בקליניקה אינו חדש. ככל שהטיפולים באמצעות שיחות וידאו הלכו והתפתחו, העניין בהם עבר גם לאקדמיה. מחקרים רבים נעשו והמסקנות ברורות: יעילות הטיפול באמצעות שיחות וידאו דומה לשל טיפול פנים אל פנים. 

בשנת 2010, מחקר רב היקף אשר התפרש לאורך 4 שנים קבע:

הטיפול באמצעות שיחות וידאו הצליח להפחית באופן משמעותי את כמות האשפוזים בקרב חיילים משוחררים בארה"ב.

טיפול פסיכולוגי בסקייפ

בשנת 1999, מחקר חלוץ על הטיפול בחרדה באמצעות האינטרנט הראה:

יעילות הטיפול היתה דומה לטיפול פנים מול פנים. גם שביעות הרצון מהמטפל, המומחיות שלו והאמינות שלו- דומות.

טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page