top of page

 

חרדת בחינות הינה למעשה "חרדת ביצוע", בה חווים אנשים המתמודדים עם בחינה תגובות של סטרס נפשי וגופני. חרדת בחינות מושפעת מהאופן בו אנו תופסים את המבחן, את השלכותיו ומשמעויותיו, ועלולה להופיע כבר בשלב הלימוד לבחינה ולהתעצם ככל שמועד הבחינה מתקרב.כ-15% מבני האדם חווים חרדת בחינות ברמה מסויימת, והדבר אינו תלוי מגדר, מנת משכל או הישגים לימודיים. הסובלים מחרדת בחינות מפתחים סימפטומים פיזיולוגיים כדוגמת הזעה, הפרעות בעיכול, דופק מואץ,סימפטומים קוגנטיביים כדוגמת הפרעות בריכוז, "בלק אאוט" וקשיי היזכרות, סימפטומים התנהגותיים כדוגמת דחינות, עצבנות, הפרזה בלמידה או הימנעות ממנה ותחושה כללית של מתח נפשי.

 

הטיפול בחרדת בחינות הינו מובנה יחסית ומתייחס לשלושת ההיבטים. בהיבט הקוגנטיבי בוחנים את המשמעויות שהאדם נותן לבחינה ופועלים בכדי לאמץ השקפה מציאותית ודרכי התמודדות יעילות יותר עם דאגנות או מחשבות אודות כישלון. בהיבט ההתנהגותי בוחנים את ההתארגנות לבחינה, הלמידה וההימנעות של האדם. בהיבט הפיזיולוגי פועלים בכדי להפחית מתח ולצמצם באופן משמעותי את התגובות הפיזיולוגיות לתחושת החרדה.

טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page