top of page

 

טיפול פסיכודינאמי מציע מסע של היכרות עצמית מעמיקה אל תוך הנפש. הטיפול מתבסס על ההנחה, כי בנפשנו קיימים רבדים בלתי מודעים וכי חוויותינו בעבר משפיעות על האופן בו אנו מרגישים בהווה ומתנהלים בתוך מערכות היחסים שבחיינו. הטיפול הדינאמי חותר לתובנה, כלומר הבנת הדינאמיקה (ומכאן השם טיפול דינאמי) הפנימית של האדם ודרך זאת, יצירת שינויים בהתנהגות, ברגש ובחוויה.

אני מאמינה כי תפקידי כמטפלת לייצר אווירה מכילה ולא שיפוטית, בה שנינו שותפים פעילים, ואשר תהווה קרקע לעבודה טיפולית פורה, לצמיחה ולאימוץ דרכי התמודדות מיטיבים יותר. בטיפול זה נוגעים במערכות יחסים משמעותיות בעבר, באירועים ובזכרונות שעולים, בכדי להבין ולשנות את מערכות היחסים וההתנהלות בהווה. 


 

 

טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page