top of page

 

הדרכת הורים- לא פשוט להיות הורים. הסימני שאלה רבים ולעיתים קרובות הורים מוצאים עצמם חשים חסרי אונים ותשובות למול ילדם. ההמודדויות מגוונות ועשויות היות קשורות בקשיים רגשיים של הילד, בקושי בהצבת גבולות ובניית סמכות הורית, בחוסר שבעות רצון מהתנהגותם כהורים ואף בהתמודדות עם משברים במשפחה. בהדרכת הורים מתחילים בהגדרה של הקשיים ושל המטרות. בהמשך, מתבוננים כיצד לנהוג מול קשיים אלו וניתנים כלים מעשיים להתמודדות עם הקושי. כמו כן, פעמים רבות על אף שההורים יודעים כיצד עליהם לנהוג הם מתקשים לעשות זאת.

 

בהדרכת ההורים ניתן לבחון את קשיי ההורים, תחושותיהם הפנימיות והמסרים הלא מילוליים שהם מעבירים לילדיהם. ניתן להתבונן בסיטואציות מתוחות, לקבל כלים ודרכי התמודדות מיטיבות מול התנהגויות שליליות ולהתכונן לאירועים צפויים בחיי הילדים. ישנה עדיפות לכך ששני ההורים יהיו שותפים לתהליך כך שניתן יהיה לפתח הסכמה ואחידות בין ההורים. עם זאת, ההדרכה עשויה לתרום גם כאשר רק אחד מבני הזוג פונה אליה.

טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page